DONEAZĂ

ASOCIATIA MORE THAN A SMILE
RO58CECEVL0130RON0682346
CEC BANK SA SUCURSALA RÂMNICU VÂLCEA

3,5% DIN IMPOZITUL PE VENIT

Completează

E nevoie să completezi de mână, cu majuscule, secțiunea I care conține datele tale de identificare și să semnezi la Semnătura contribuabilului. Nu este necesară specificarea sumei (instituția fiscală o va calcula și o va vira conform legii) și nici atașarea Fișei Fiscale. Datele Asociației MORE THAN A SMILE sunt precompletate.

Dacă în 2019 ai avut venituri din activități independente/agricole, drepturi de proprietate intelectuală și cedarea folosinței bunurilor și ai obligația depunerii Declarației Unice.

Trimite

Trimite formularul completat, pâna la data de 25 mai 2020 (data poștei) la Administrația Financiară de care aparți. Ai la dispoziție următoarele modalități de trimitere: prin poștă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
îl depui direct la registratura administrației financiare de care aparții (aici ai lista administrațiilor);